Lomluang birds community

Photo and ClipVideo => บอร์ดภาพถ่าย ภาพนก ท่องเที่ยว - Photo Board => ข้อความที่เริ่มโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:40:05 pm

หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:40:05 pm
พระพุทธรูป

 

 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096405.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:41:45 pm
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

 

 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096505.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:43:25 pm
สมเด็จพระอาจารย์โต

 

 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096605.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:44:08 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096648.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:47:01 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096821.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:48:11 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096891.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:48:53 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096933.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:49:45 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220096985.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:54:37 pm
ไม้ค้ำต้นโพธิ์เป็นการแสดงถึงการค้ำจุนศาสนา...

 

 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220097277.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:55:17 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220097317.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 06:56:25 pm
ขอบคุณครับตี้เข้ามาผ่อฮูปครับ...

 

 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220097385.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ สิงหาคม 30, 2008, 07:52:48 pm
ช่วงหลังบ่าได้ไปเมินละครับ สมัยเฮียนหนังสือก็ไปหมั่นไปร่วมงานทอดกฐินประจ๋ำปี๋ บางครั้งก็ไปวาดฮูป "ศิลปะปูนปั้น" รอบๆ พระธาตุ งามนักแก เป๋นตั๋วอย่างหื้อคนสมัยใหม่ได้ ครับ.....ฮอมพระชี้นิ้วที่เมิงเกงตุ๋ง พม่า ตวย ครับ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220100768.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: WHY ที่ สิงหาคม 30, 2008, 09:00:56 pm
บ่เกยไปวัดเจ็ดยอดเลยเจ้า เกยไปแต่วัดโลกโมฬีเจ้า..
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220104856.jpg)
หัวข้อ: ไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดอารามหลวง เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 31, 2008, 12:44:52 am
 ไปไหว้พระยะหื้อจิตใจ๋สงบเจ้า...ฮอมตะวันตกดอยตวยเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220118292.jpg)