Lomluang birds community

Photo and ClipVideo => บอร์ดภาพถ่าย ภาพนก ท่องเที่ยว - Photo Board => ข้อความที่เริ่มโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:29:00 pm

หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:29:00 pm
 ช่วงนี้การนักเลยหายไปหลายวันเจ้า...แลงนี้เลยเอาฮูปตางบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นมาหื้อกอยกั๋นเจ้าคลายเครียดการเมืองบ้านเฮา ปั่นรถถีบไปแอ่วในเมืองเจ้าไปปะใส่ R,C,M,P จื่อเต็มเปิ้นว่า   Royal Canadian Mounted Police    เจ้า

เเปิ้นกำลังจะเปลี่ยนเวรกั๋นเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220005740.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:37:40 pm
 วันนี้โชคดีเจ้าตี้มาปะเปิ้นกำลังเปลี่ยนเวรตี้ทำเนียบ ละอ่อนบ้านนอกอย่างเฮาบะเกยหันกำเตื่อเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220006260.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:43:44 pm
 อ้ายตํ๋าหนวด
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220006624.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:48:28 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220006908.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:53:06 pm
 ทุกครั้งตี้ไปแอ่วละอ่อนฯจะชอบไปถ่ายฮูปตี้นี้เจ้า ทุกตึกตี้นี้มีมีเสน่ห์จวนหื้อหลงไหลเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220007186.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:55:21 pm
 ผ่อดีๆเหมือนหน้าคนก่อเจ้า...
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220007321.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 05:58:21 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220007501.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 06:00:32 pm
 กำลังจะหมดเวรละเจ้า ฮิๆ...
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220007632.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 06:02:25 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220007745.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 06:05:24 pm
 Oops!!!...
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220007924.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 06:08:42 pm
  บรรยากาศตางนอกเจ้า  
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220008122.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 29, 2008, 06:10:29 pm
 ขอบคุณเจ้าตี้เข้ามาแอ่วกอย
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220008229.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: WHY ที่ สิงหาคม 29, 2008, 07:11:42 pm
ต๋ำหนวดแคนาดาเปิ้นแต่งตัวคึขนาดน่อเจ้า.
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ สิงหาคม 29, 2008, 07:58:45 pm
โทะ โทะ คึ ขนาด น่อ ผ่อยังกะที่พระราชวังบักกิ้งแฮม อังกฤษและนาฬิก๋าก็ใหญ่โต ผ่อได้ชัดเจนดี......ฮอมต๋าหารไทยที่ชายแดนตวย ครับ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220014725.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: NayDot ที่ สิงหาคม 30, 2008, 01:09:57 am
ขอฝากนี้โตยคนครับ

 

บอกหื้อตี๋กลองก่อบะเอา

 

ลูกไผบะฮู้ครับ หน้าเหมือนป้อครับ...

 

 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220033397.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 30, 2008, 01:20:43 am
 ตำหนวดบ้านเปิ้นคึแต้เน๊าะเจ้าปี่ WHY
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220034043.jpg)
หัวข้อ: ไปผ่อเปิ้นเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกรรม^_^!
เริ่มหัวข้อโดย: laonpako ที่ สิงหาคม 30, 2008, 01:26:27 am
 ตึงคึตึงหล่อเจ้าท่านลมหลวง อิๆ...ขอป้าถ่ายฮูปตวยคนเน้อ

 ป๊าด...โท๊ะอ้ายด๊อดเจ้าหลานบ่าวหยังหล่อแต้ว่าน่อเหมือนป้อมันต๊ะ!
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1220034387.jpg)