Lomluang birds community

Photo and ClipVideo => บอร์ดภาพถ่าย ภาพนก ท่องเที่ยว - Photo Board => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:00:37 pm

หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:00:37 pm
อาทิตย์ตี้ผ่านมาตางสถานทูตเปิ้นมีงาน Thaitrade ก็มีบริษัทหห้างร้านมาเปิดตั๋วสินค้ากั๋นนักปอสมควรเจ้า

ละอ่อนฯมีเวลาก็เลยไปแอ่วเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935237.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:02:39 pm
 งานนี้จะจัดในรูปของบริษัทเจ้าเปิ้นมาหาลูกค้าตวยและก็มาโฆษณาสินค้าของเปิ้นเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935359.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:04:08 pm
 ร้านเกมส์เจ้า  แต่ก็มีการขายปลีกตวยเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935448.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:05:12 pm
 ภูมิปัญญาของคนไทยเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935512.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:08:14 pm
 ตี้ขึ้นจื่อก็นวดไทยเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935694.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:09:13 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935753.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:10:07 pm
 ร้านนี้เบียร์ภูเก็ตเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935807.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:10:54 pm
 ฟอร์นิเจอร์ของบ้านเอา
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935854.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:12:00 pm
 โคมไฟร้านนี้งามขนาดเจ้ามาจากเจียงใหม่
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935920.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:13:04 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196935984.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:14:09 pm
 ไวน์ไทย
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196936049.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:15:52 pm
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196936152.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:26:23 pm
 ตี้ขาดบะได้คืออาหารไทย เทียวนี้มีร้านมาขายบะปอนักเจ้า


(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196936783.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:27:12 pm
 ของมักเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196936832.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:30:42 pm
 งานเริ่มตั้งแต่ 10 โมงเจ๊าถึ่งสามทุ่มเจ้า  วันนี้สองทุ่ม ท่านทูตคนใหม่ก็ขึ้นฮ้องเพลงถวายพระพรในหลวงร่วมกับประชาชนตี้มาแอ่ว
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196937042.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:32:06 pm
 แล้วก็ปักเทียนรอบเสาธงเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196937126.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:33:29 pm
 สองเรา อิอิ....
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196937209.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 05:35:52 pm
 ปักเทียนรอบเสาธงไทยเรีบยร้อยแล้ว...ละอ่อนฯไปเดินแอ่วผ่อสินค้าก่อนเจ้า

ขอบคุณตี้เข้าแอ่วเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196937352.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 07:54:14 pm
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ตางบ้านเฮาก็ทำกั๋นเกือบทุกหมู่บ้านครับ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196945654.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: aaeonline ที่ ธันวาคม 06, 2007, 09:57:43 pm
อยากกินทุเรียน  
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196953063.jpg)
หัวข้อ: งาน Thaitrade ตี้สถานทูตไทย!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ ธันวาคม 06, 2007, 10:07:28 pm
  โท๊ะ!ๆๆๆ....ใหญ่โวยแต้ว่าเจ้า  คาวบอยน้อย อิอิ..ท่าจะลำน่อไอติม ของอ้ายรุ่นนี้ต้องนอนกิ๋นคับ... อิอิ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1196953648.jpg)