Lomluang birds community

Photo and ClipVideo => บอร์ดภาพถ่าย ภาพนก ท่องเที่ยว - Photo Board => ข้อความที่เริ่มโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:00:12 pm

หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:00:12 pm
ปี๋นี้เป๋นปี๋ที่เข้าสู่ยุคข้าวแปง น้ำมันแปง ปุ๋ยแปง ยาฆ่าแมลงก็แปง ทุกอย่างแปง จาวนาก็ว่า "ข้าวนาดอ" ท่าจะแปงตวยเปิ่นไปตวย เพราะหันว่าข้าวจ้าวตันเกือบสองหมื่น แต่ที่ไหนได้ ข้าวถูก ต้องปิดถนนถึงสอง ครั้งตวยกั๋นก็สร้างความเดือดร้อนไปถ้วนทั่ว ครับก็น่าหันใจ๋จาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด กะไว้ว่าเปิดเทอมนี้จะซื้อรถเครื่องใหม่ โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ สักกำ.....เออ ข้าวถูก
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211893212.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:04:06 pm
เจ้านี้ต้องเกี่ยว เพราะข้าวเริ่มแห้ง ถ้าแห้งโรงสีก็จะบ่าซื้อแหมเมาะ รัฐบาลหื้อยาหอมบอกว่าเปิดจุดรับซื้อในเจียงฮาย 8 จุด.....แต่ในความเป๋นจริงบ่าเพียงพอต่อความต้องก๋ารของจาวนาและก๋ารรับซื้อก็ซื้อด้วย "เงินดอง"  แหม 15 วัน ค่อยมารับเงิน.........จาวนาก็ต้องไปขายหื้อพ่อค้าที่รับซื้อเงินสดในราคาที่ถูก เพราะไม่มีที่เก็บ จำเป๋นต้องขาย...........
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211893446.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:06:39 pm
ใช้รถเกี่ยวข้าว 2 คัน ใช้เวลาเกี่ยว 2 ชั่วโมงกว่าๆ ถ้าใช้แรงงานคนต้องใช้คนเกี่ยวกว่า 60 คน และใช้เวลา 1 วัน ค่าจ้างเกี่ยว 7,200 บาท ยังไม่นับรวม "ค่าอาหารเสริมอาหารเหลวแหมส่วนหนึ่ง"
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211893599.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:07:46 pm
ลุงคำก็มาติดต่อรถไปเกี่ยวข้าว......ต้องวันพูกเพราะว่าค่ำแล้ว
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211893666.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:08:51 pm
ลุงแอ ก็มายืนผ่อรถเกี่ยวข้าว......เป๋นต๋าดีม่วนห่อ........
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211893731.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:11:58 pm
รถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่เดินทางมาจากพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ของคนบ้านเฮาแต๊บ่าปอมีนัก เพราะว่ารถราคาแปงและต้องมีรถลากแหมกันจึงจะหากิ๋นได้สะดวก ประกอบกับรถเกี่ยวข้าวจะมีรุ่นใหม่ๆ ออกมาตลอด "เกี่ยวข้าวได้รวดเร็ว ข้าวตกหล่นเสียหายน้อยลง ประหยัดพลังงาน ประมาณนั้น"
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211893918.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:13:29 pm
เกี่ยวเสร็จก็นำข้าวมาเทใส่รถลาก เพื่อส่งไปขายต่อไป แลงนี้ "เหล้าแดง น้ำแข็งหลอด" แน่นอน
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211894009.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:15:11 pm
...........ปูนาขาเก ตัวใหญ่ซะไม่มี...........ครับศัตรูตั๋วสำคัญแหมอย่างหนึ่งของจาวนา ขบกัดบ่าเลือก แพร่พันธุ์เร็ว....ปู๋นาบ้านเฮาบ่าหันละ ครับ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211894111.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:16:20 pm
ค่ำมาแลงมาแล้ว.....จี๋ดอกบ่านอยก็บานแล้วเน้อ.....ส้มปาก
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211894180.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: lomluang ที่ พฤษภาคม 27, 2008, 08:18:01 pm
เอ.....มันหยังมาสั่น สีท่าครูจะขึ้นห่อ.....ขอลุงก่อนเน้อ สักกรึ๊บ..................ต๋าลายจบก่อนแลนายเฮย..........
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211894281.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ พฤษภาคม 28, 2008, 11:28:14 pm
ช่วงนี้ข้าวราคากำลังดีจริงหรือเปล่าหว่า?แฟชั่นชาวนาประท้วงปิด

ถนนกำลังระบาด
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211992094.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ พฤษภาคม 28, 2008, 11:35:51 pm
แจมด้วย2ภาพครับ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211992551.jpg)
หัวข้อ: ข้าวดอ นาดอ เงินดอง
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ พฤษภาคม 29, 2008, 12:36:56 am
 อินดูจาวนาน้อเจ้า ยะฮิมต๋ายกะว่าจะได้ขายข้าวแปงๆ ก็เลยมานั่งหน้าแห้งจะอี้ละน้อ..
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1211996216.jpg)