Lomluang birds community

Photo and ClipVideo => บอร์ดภาพถ่าย ภาพนก ท่องเที่ยว - Photo Board => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 17, 2007, 01:04:41 am

หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 17, 2007, 01:04:41 am
ตะวาจวนอิลุงไปผ่อแสงสีตี้ไชน่าทาวน์ ลวดไปฃื้อขนมไหว้้พระจันทร์มาเพิ่มพุงตวยเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189965881.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:09:07 am
 แถวนี้เป๋นแหล่งท่องเที่ยวตี้ขึ้นจื่อของตี้นี้แหมตี้หนึ่ง....ตอ๋นกลางคืนแสงสีจะงามขนาดเจ้า

แต่สูมาเต๊อะเจ้าฝีมือถ่ายของละอ่อนยังบะถึ่งขั้นก็เลยได้ฮูปออกมาจะอี้แหละเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189966147.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:11:57 am
 โรงแรมในย่านไชน่าทาวน์เจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189966317.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:15:38 am
 ตึกตี้หันนี้เป๋นศูนย์รวมของภาพวาดของจิตกรดังเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189966538.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:17:39 am
 ถนนกลางของย่านไชน่าทาวน์เจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189966659.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:21:22 am
 สถานีรถไฟใต้ดินในไชน่าทาวน์เดินออกมาจากสถานีรถไฟก็เป๋นถนนคล้ายๆ

กับถนนคนเดินตางเจียงใหม่..สว่นมากจะของมาจากเมืองจีน ฮ่องกงและบ้านเฮาเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189966882.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:27:42 am
 ตึกตี้หันมีธงชาติของสิงคโปร็นั้นเป๋นตึกทำเนียบของสิงคโปร์ แล้วตี้หันชิงช้าหลวงอยู่ไกล๋ลิบนั้นเปิ้นกำลังสร้างชิงช้าสวรรค์หลวงกระเช้าหนึ่งสามารถนั่ง

ได้สามสิบคนเจ้า...คาดว่าจะเสร็จภายสามปี๋นี้เจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189967262.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:29:09 am
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189967349.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:30:48 am
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189967448.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:34:03 am
 หุ่นจำลองนี้เปิ้นตั้งโชว์ไว้บนสะพานในย่านไชน่าทาวน์เจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189967643.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:35:21 am
 
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189967721.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:38:27 am
 อิดแล้วเจ้าไปเฃาะฃื้อขนมดีกว่าเจ้ามีหื้อเลือกหลายรสเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189967907.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:40:55 am
 ได้ล่ะเจ้า....รสทุเรียนของโปรด...อิอิ...เพิ่มไขมันหื้อพุงเจ้า!!
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189968055.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 01:47:56 am
 ได้ขนมเรียบร้อยแล้วเดินปิกบ้าน...เกิดอาการหิวข้าวคริ คริ...แวะกิ๋นข้าวต้ม

ร้านนี้เปิดตลอด 24  ชั่วโมงร้านนี้ดังเจ้าคนเต็มร้านตลอดเวลา...ถ้าอิลุงเปิ้นอู้ไทยได้เปิ้นท่าจะถามละอ่อนฯ

แล้วว่า" บะอ้วนเอาเท่าไหร่"แฮ่ๆ...ไปละ!...ขอบคุณเจ้าตี้เข้ามาแอ่ว
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189968476.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 09:10:32 am
ขาหมูแม่สลองของมักของผมคับ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189995032.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 09:12:23 am
กิ๋นกับหมั่นโถเอาหูฉลามมาแลกก่อบ่ายอม
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1189995143.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 05:28:51 pm
 ขาหมูหมั่นโถตี้แม่สลอง....น่ากิ๋นขนาดเลยเจ้า หลานบ่าวตั๋วน้อยเปิ้นไปกิ๋นมา

เปิ้นโทรมาอวดป้า...อิอิ..เป๋นดีขอยเจ้า....ขอยคนอยู่ใกล้...
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1190024931.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 17, 2007, 07:10:14 pm
ฮอมตวยครับ ของกิ๋นลำจากดอยสูง....แม่สลอง
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1190031014.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: bbc ที่ กันยายน 17, 2007, 11:29:54 pm
แจมด้วยเน้อ
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1190046594.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: bbc ที่ กันยายน 17, 2007, 11:32:50 pm
หันขาหมู  แล้วหิวข้าวจังเลย..
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1190046770.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: bbc ที่ กันยายน 17, 2007, 11:36:05 pm
ขาหมูและหมั่นโถ..สงสัยจะเป็นของแม่สลอง แม่นก่อ
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: guest ที่ กันยายน 18, 2007, 01:18:28 am
 พระจันทร์งามดีน้อเจ้าคุณน้อง....เอ๊ะ!กาว่าคุณ bbcดีเจ้า อิอิ...ท่าจะแม่นละเจ้าขาหมูดอยแม่สลองถ้าไปบะดีลืมกิ๋นเผื่อละอ่อนป่าก่อตวยเน้อเจ้า
(http://www.lomluang.com/webboard/photo/1190053108.jpg)
หัวข้อ: ไปแอ่วผ่อแสงสีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ตี้ไชน่าทาวน์!
เริ่มหัวข้อโดย: amina ที่ กันยายน 23, 2007, 04:13:44 pm
ยามค่ำคืนที่นั่น แสงสีสวยงามมากเลยนะค่ะ